23 thoughts on “Vẽ tranh phong cảnh: Thác nước/How to Draw a Waterfall

  1. 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩tranh chú vẻ coi đi coi lại thì thấy một kiến tác, sao tui vẻ thành một bãi rác

  2. Trời ơi tin được không, chú vẽ đẹp quá luôn😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *