VGBC Online: Materials in Green BuildingHãy cùng tìm hiểu những kiến thức tổng quát về các nhóm vật liệu và ý nghĩa của chúng trong công trình xanh, chứng chỉ “vật liệu xanh” và sự ảnh hưởng của vật liệu xây dựng nên công trình trong suốt vòng đời sử dụng công trình. Nội dung chính bao gồm:

1. Nhóm vật liệu và ý nghĩa trong công trình xanh:
– Vật liệu sinh thái (Ecological Green Building Material)
– Vật liệu hiệu suất cao (High-performance Green Building Material)
– Vật liệu tái chế (Recycling Green Building Material)
– Vật liệu thân thiện với sức khỏe (Healthy green building materials)

2. Một số ví dụ về chứng chỉ “Vật liệu xanh”

3. Đánh giá vòng đời (LCA)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *