Video 14: Giới Từ In, On, AtIN: Địa lý rộng lớn [thế giới, châu lục, đất nước, tỉnh thành, quận huyện, làng xã] Vị trí lọt lòng (ở trong). ON: Địa lý hẹp dài [đường, bờ biển] Trước tên đường …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *