1 thought on “Viết lời nhạc _ Lưu File _ Và đưa tông vào Sibelius

  1. Nhờ anh chỉ dùm e cách viết hợp âm giáng (vd: E giáng trưởng, B giáng trưởng) lên bản nhạc với a. Cảm ơn anh nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *