4 thoughts on “Viettel Post miễn phí hộp đóng gói dành cho khách hàng!!!!!!

  1. Ở đâu ra
    Nay tôi đi gửi hàng có 85k mà viettel post bắt tôi đóng hộp thì mới nhận
    Ship từ hà nội về hải dương mà tận 46k
    Thất vọng quá đi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *