33 thoughts on “VINH NGUYEN THỊ HÁT LÁ XA LÌA CÀNH ,HÁT CÙNG TẮC KÈ

  1. Các bạn cảm phần âm thôi, đừng cảm phần hình, bài hát sẽ tuyệt hơn rất nhiều ạh 🤣🤣🤣🤣

  2. Hát hay quá cô ơi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
    Giọng cô ngọt, luyến hayyyyy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *