10 thoughts on “Virus có khi lại giúp cân bằng trở lại!

  1. Chào t t em nói hay lắm em coi hội thánh công giáo trung quốc thấy thương tín hữu quá em có thể góp ý với thế giới xem các tín hữu và các tín đồ a nghĩ e kêu gọi tới tai các ngưòi trí thức thế giới a mong em giúp thay mặt mọi ngưòi c ơn

  2. Các bạn có thấy ko ? khi bị sờ gáy thì nhiều thằng quan tham đều có giấy tâm thần cả đấy !
    Thế mà chúng nó đều làm chức-vụ to cả !

  3. Học cao lẽ ra phát minh cái gì đó, hữu ích cho đời. Như vậy mới là người hiền nhân. ĐN HN, Tạo ra virus để giết nhân loại. ( Buồn Cho Kiếp Người ). 💞.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *