20 thoughts on “Vlog 1165 ll ĐẶC SẢN BA KHÍA, CÁ VIÊN CHIÊN- SƯỜN NƯỚNG SẢ MÊ LY CÙNG CƠM NÓNG

  1. Chị chỉ cho cách ướp gia vị nướng thịt ngon nè, nước mắm, nước tương ,dau hào ,dau ăn, sa tế, mat ông, sua ông thọ, hành ,toi, đường bạch nha, hoặc đường the ít thôi coi chừng khét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *