VLT052- Tạm Chia Sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện – Buổi 7Thầy Thích Thiện Trang chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 6: Phát Đại Thệ Nguyện – buổi 7- ngày 26/12/2020 Đặt câu hỏi trên zoom vào cuối thời pháp với: ID: …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *