VLT068- Tạm Chia Sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 12: Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2 – Thích Thiện TrangThầy Thích Thiện Trang chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 12: Quang Minh Biến Chiếu (Quang Minh Chiếu khắp) – Buổi 2 – ngày 10/04/2021
Xem toàn bộ danh sách ở đây:

#ThichThienTrang
#KinhVoLuongTho
#ThienTrangVanTrang

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

5 thoughts on “VLT068- Tạm Chia Sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 12: Quang Minh Biến Chiếu – Buổi 2 – Thích Thiện Trang

  1. "Mạn vi công đức tặc, cần vi thiện Pháp vương" (Tạm dịch: Ngã mạn là giặc của công đức, siêng năng là vua của Pháp lành) . ☆Trích từ tác phẩm: Thị Giới Minh của Đại sư Ngẫu Ích. Con kính cảm ơn Thầy ạ. A Mi Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *