VNINDEX 12.11.2020 | Nhìn Thị Trường Dưới Góc Độ Phái Sinh!Nội dung: Nhận định thị trường và áp dụng vào quản lý vị thế và danh mục dựa trên diễn biến của thị trường phái sinh, đặc biệt là hiện tượng OI đạt mức kỷ lục …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *