7 thoughts on “VNINDEX 20/4-24/4 CHỜ PHẢN ỨNG VỚI ÁP LỰC BÁN TẠI KHÁNG CỰ MẠNH

  1. Chào Sỹ Lê !
    Bạn có thể chia sẻ cách chuyển con chuột thành tọa độ XY trong Ami giống của bạn đc ko ?
    Mình tìm mấy ngày trên mạng nhưng ko có ai hướng dẫn.
    Cảm ơn bạn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *