4 thoughts on “VnReview – Đánh giá thiết bị lọc nước Mitsubishi Chemical Cleansui A101E (mã mới EU101)

  1. Máy này dùng được bao lâu thì phải thay phụ kiện , Làm sao có thể kiểm định được chất lượng của nước ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *