32 thoughts on “Vợ Nổi Da Gà Nói Yếu Bóng Vía Khi Đến Nơi Này | Bụi Đời Sông Nước P2 | KMVL

  1. Kỹ thuật quay phim dựng phim có chiều sâu thích quá.việc làm có ích cho mọi người cắt Cây để lưu thông đường thuỷ đáng biểu dương. Nếu cứu hộ động vật nữa thì quá tuyệt

  2. Chào 2 vợ chồng cùng Cà Na nha hành trình phiêu lưu theo sông nước rất thú vị, đi tới đâu tìm đồ nấu ăn tới đó rất hay và vui ..🤗🤗🤗

  3. Thằng quần lý tưởng trẻ trâu làm dân dã mà cứ làm rằng nhà ai mà làm không được biến mẹ mày đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *