VTC14 | Người nhà lãnh đạo xã "lạc" vào danh sách hộ nghèo(VTC14) – Người nghèo cần được hỗ trợ, điều đó không có gì lạ. Thế nhưng, việc vợ và người thân của một số lãnh đạo xã bỗng nhiên có tên trong danh sách …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *