VTC14 | Thời tiết tổng hợp 14/04/2018 | Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục nắng nóngVTC14 | Khối không khí biển ổn định vẫn là hình thái thời tiết chính chi phối vì thế trong đêm nay và ngày thời tiết chủ đạo ở 2 khu vực này vẫn là nắng nhiều, …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *