Webinar | Thực hành Bluebeam cho các bản vẽ và tài liệu xây dựng dạng PDF1. So sánh các các bản vẽ và tài liệu PDF
2. Thực hành đo kích thước và thống kê kích thước, tính giá với Bluebeam
3. Tương tác dữ liệu 3D từ phần mềm BIM
4. Phương thức làm việc nhóm với tệp PDF bằng Bluebeam
———-
GSI Group LLC
sales@gsi-group.asia
+84 28 7106 2555
www.gsi-group.asia
#solutions​ #software​ #performance​ #bim #bluebeam #gsi

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *