Xe chở hàng Việt Nam sang Trung Quốc phải mua bảo hiểm | VTC16VTC16 | Từ 1/7 tới, theo yêu cầu của Trung Quốc, tất cả các phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc phải mua bảo hiểm phương tiện với…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

6 thoughts on “Xe chở hàng Việt Nam sang Trung Quốc phải mua bảo hiểm | VTC16

  1. Các ông nói như đúng rồi muốn chất lượng nhưng mua thỳ rẻ như cho chỉ khổ nông dân thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *