2 thoughts on “Xe Ô tô Điện Trẻ Em Lamborghini S308 | Xe Hơi Điện Cho Bé S-308

  1. Xe có mỗi 1 ghế nhà có 2 bé mua chiếc này về hai đứa tranh nhau khóc suốt ngày. Sao không làm 2 ghế mới hợp lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *