YEAC – BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐPhóng sự ngắn về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm trong 10 năm qua, qua các hoạt động đánh dấu sự trưởng thành của Trung tâm., trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghiep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *