6 thoughts on “Zalo 0899 068 890 A ÚT.mai xù mai vàng đế sổ chào bán 11/4/2021#H.Thới Lai.TPCT

  1. K còn j để khai thác thêm phần đế.Khai thác kiểu này mua về trồng cũng lấp lại hết thôi.K thôi cây chết chắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *